Tagged: Chicken noodles soup recipe

0

Chicken noodles soup recipe

Chicken noodles soup recipe   सामग्री   मुर्गा 400 ग्राम नुड्ल्स 2 पैकेट प्याज 100 ग्राम गोभी व गाजर 200 ग्राम बंद गोभी 200 ग्राम शिमला मिर्च 2 अजिनो मोटों 2 चमच   बनाने...